Διοικητικές μεταβολές

Διοικητικές μεταβολές Δάφνης Φθιώτιδας

________________________________________

Κ. Χωμέριανης Εδώθε Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωμέριανη Εδώθε από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας (σελ.11)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη 

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης 

________________________________________

Κ. Δάφνης Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χωμέριανης Εδώθε 

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος 

________________________________________

Κ. Δάφνης Ν. Φθιώτιδος

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος 

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης 

Η κοινότητα καταργείται